นอภ.หัวหิน ร่วมกับ สนง.กิ่งกาชาด อ.หัวหิน ชวนเที่ยวงาน “กาชาดและของดีอำเภอหัวหิน” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8–17 ก.ค. 65 บริเวณลานกิจกรรม 25 ไร่ หลังศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน

2
Share