ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ โพสต์เฟซบุ๊ก กรณีผลกระทบของกัญชาต่อเด็กและเยาวชน โดยมีการเปิดเผยตัวเลขที่เด็กเสพกัญชาแล้วมีผลต่อจิตประสาทในช่วงอายุตั้งแต่ 3 – 17 ปี จำนวน 6 ราย

2
Share