สนง.คกก.กาชาดระหว่างประเทศประจำภูมิภาค (กรุงเทพฯ) เข้าร่วมหารือการประชุมระดับโลก เรื่อง สุขภาพในสถานกักกันตัว ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการทำงานร่วมกัน

8