ภรรยา “เมฆ วินัย” มั่นใจ สามีหายแน่-ผ่านวิกฤติไปด้วยกัน
อาการเมฆ วินัย เข้ารักษาตัว รพ.จุฬาฯ