รพ.จุฬาฯ เปิดให้บริการทดสอบเกมฝึกสมองสำหรับเด็กสมาธิสั้น ผู้สูงอายุ หรือกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อม กลุ่มที่มีอาการหลงลืม เพื่อรับการฝึกสมองที่มีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์ฝึกสมอง รพ.จุฬาฯ

4
Share