รพ.จุฬาฯ ร่วมกับ บจก. อินทรอนิคส์ วิจัยเครื่องช่วยหายใจอัตราไหลสูง เพื่อช่วยลดการนำเข้าเครื่องช่วยหายใจจากต่างประเทศ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐกว่า 75 ล้านบาท

3
Share