ศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย รุ่นชงโค-ฟ้าใส ร่วมบริจาคโลหิตอุทิศบุญกุศลให้กับเพื่อน ๆ ที่ล่วงลับ ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด จ.ภูเก็ต ในวันที่ 2 ก.ค. 65

11