สภากาชาดไทย ชวนร่วมบริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะและดวงตา กู้วิกฤตการขาดแคลน ในกิจกรรม “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” ในวันที่ 30 มิ.ย. 65 บริเวณชั้น 6 โซน B ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

10