นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบเงินบริจาคจาก บจก. เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกส่วนต่อขยาย และสนับสนุนศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก รพ.จุฬาฯ

3