ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาฬสินธุ์ ร่วมกับ กศน.วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย
บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย