รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ กล่าวถึงนวัตกรรม DMIND Application ที่ช่วยประเมินภาวะซึมเศร้าได้ด้วยตนเอง โดยเป็นการส่งข้อมูลไปยังทีมแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงที

4