นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยภูมิ มอบทุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการ “บ้านปันรัก จังหวัดชัยภูมิ” ให้แก่นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยภูมิ มอบทุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัย