รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ชี้แจงข้อมูลหลังจากปลดล็อกกัญชา โดย มีผู้ได้รับผลกระทบ รวม 3 คน จากการบริโภคอาหารที่มีส่วนผสมกัญชาในปริมาณที่ไม่เหมาะสม

2 -3
2 -2
2 -1