รพ.จุฬาฯ จัดตั้ง “คลินิกสุขภาพเพศ” เพื่อให้บริการสารพัดปัญหาสุขภาพแบบครบวงจร เพื่อย้ำความสำคัญของคนข้ามเพศในสังคมไทยในปัจจุบัน ณ ชั้น 7 ตึก ภปร.

6