สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันกำเนิดสถานบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา (ครบรอบ 108 ปี) ณ อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถานบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

1
1