ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ ร่วมงานเสวนาออนไลน์ Roche Connect the Dots ในหัวข้อ “ล้วงลึกเจาะประเด็นฝีดาษลิงและการตรวจหาเชื้อแบบ PCR” เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคฝีดาษลิงทั่วโลก

2-2
2-1