นายกเทศมนตรีเมืองมาลิอูโปล เรียกร้องให้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ จัดตั้งระเบียบมนุษยธรรม เพื่อให้ประชาชนออกจากพื้นที่ในยูเครน

12