นายเตช บุนนาค รับมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ Almind by SCGP และถุงกระดาษเพื่อบรรจุอาหารว่างและเครื่องดื่ม จาก บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสภากาชาดไทย

3
Share