สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 345 ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย

1
1
Share