นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจาก Mr.Goh Soo Sing เพื่อจัดซื้อเครื่องแพทย์ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯ

1