สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปในการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

2
Share