นายเตช บุนนาค จัดงานเลี้ยงต้อนรับประธานสภากาชาดเวียดนามและคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการของสภากาชาดไทย ณ โรงแรมมณเฑียร

1
Share