ศูนย์บริการโลหิตฯ ร่วมกับ บริษัท ซันโทรี่ เบฟเวอร์เรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมในโครงการ “แบรนด์ พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2565” เพื่อสำรองโลหิตเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

4
3
Share