นายเตช บุนนาค รับมอบเงินในโครงการ “Let Them See Love 2021” จากผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อสมทบทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะและดวงตา

1
1

 

Share