พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานชื่ออาคารอนุรักษ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเพชรบุรี เพื่อมอบให้เป็นที่ทำการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

2