รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ร่วมพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิตในงาน “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

2
Share