คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนในเมืองมาริอูโปล ประเทศยูเครน

7-1
7-3
7-2

8

11-1
11-2
11-3
11-4