คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) อพยพประชาชนออกจากโรงงานถลุงเหล็กอาซอฟสทาล เนื่องจากสถานการณ์เมืองมาริอูโปล

9-1
9-2

Share