รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ กล่าวถึงการเปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจรของ รพ.จุฬาฯ เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

5
Share