นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจาก บจก. ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง เพื่อสมทบทุนโครงการ “ก่อสร้างอาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข” ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

3
Share