นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจาก บมจ. โตเกียวมารีน ประกันชีวิต (ประเทศไทย) เพื่อสนับสนุนสภากาชาดยูเครนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยูเครน

2