รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รับมอบเงินและผลิตภัณฑ์ทีโพล์ เชนไดร์ท์ และเครื่องดื่มซุปเปอร์ไฟต์ จาก บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

3