กลุ่มวังขนายมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเพณีทหารตำรวจ-พลเรือน เพื่อสภากาชาดไทย ให้แก่สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย

2-3
2-2
2-1