บมจ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป พร้อมตัวแทนพนักงาน ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “IND บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ครั้งที่ 2

13