มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ร่วมกับมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์เฮาส์ ประเทศไทย ร่วมจัดหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ในโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ปีที่ 7

6

 

Share