ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ เป็นประธานจัดงานแถลงข่าว “105 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาฯ” ภายใต้แนวคิด “จุฬาฯ สร้างสรรค์ยกกำลังสิบ”

3