รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ร่วมกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บจก. เดอะมอลล์ กรุ๊ป เป็นประธานเปิดโครงการ “M Heart สายโลหิต สายใจ 100 ล้านซีซี” พร้อมเปิดบริการห้องบริจาคโลหิตถาวร สาขาที่ 6 ณ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ

10-1
10-2
10-3
10-4