แจ๊คกี้-ทรินิตี้ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตให้แก่โรงพยาบาลนำไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ

8
Share