บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศล “Friends for Life Charity Run 2019” เพื่อระดมทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

C-190706024016