นพ.วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ รับมอบเงินบริจาคจาก คุณพรดี ลี้อิสสระนุกูล พร้อมครอบครัว เพื่อสมทบทุนสนับสนุนโครงการปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็น

12
Share