นายกกิ่งกาชาดอำเภอพรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร และคณะ ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอพรานกระต่าย

3
Share