คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ ร่วมรับมอบเงินบริจาคจาก ดร.เติมเกียรติ อังสิริกุล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภากาชาดไทย

2-1
2-2
2-3

Share