ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เป็นประธานในพิธีทำบุญ ณ ที่ทำการใหม่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ อาคารมหินทรเดชานุวัฒน์ ถนนเพชรบุรี

1
Share