พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดเกล้าฯ ให้พลเอก มจ.เฉลิมศึก ยุคล เป็นผู้แทนพระองค์ทรงเปิดงาน “รวมใจภักดิ์รักษ์สยาม” ครั้งที่ 3 ในการนี้ที่ปรึกษาสมาคมนิยมไทยถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

1
Share