ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร และ รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ ร่วมการเสวนาในหัวข้อ “ไขปัญหาไข้หวัดใหญ่ในยุคโควิด-19”

6
Share