ผศ.นพ.นครินทร์ ศิริทรัพย์ และ ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รับมอบเงินจาก บจก. อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) เพื่อสมทบทุนสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

4
Share