สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท. เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ปี 2564 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

1-1
1-2

2
Share