ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมโครงการ “แว่นตาเพื่อน้อง” ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตา และประกอบแว่นใหม่เพื่อช่วยเหลือเยาวชน

C-190706009122