นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้สูงอายุ

C-190706009111