คุณวรลักษณ์ ตุลาภาณ์ และคุณวิภา อัมพุช รับมอบหนังสือรับรอง บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป เป็นหน่วยงานที่บริจาคโลหิตมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย ภายใต้โครงการ “M Heart สายโลหิต สายใจ”

C-190706008086
C-190707030039
C-190708021016